PROJEKTI

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Poboljšanje učinkovitosti poslovanja tvrtke TD-ELEKTRONIKA D.O.O

Kratki opis projekta:
Svrha ovog projekta je modernizacija poslovanja ulaganjem u tehnološku infrastrukturu s ciljem osiguravanja optimalnih uvjeta za implementaciju specijaliziranih softverskih rješenja koja unaprjeđuju poslovne procese. Na taj način povećava se konkurentnost tvrtke, osigurava stabilnost poslovanja, te se ostvaruje preduvjet za razvoj prema zahtjevima tržišta. Kontinuirani rast poslovanja te kompleksnost poslova dovode do potrebe za podizanjem razine kvalitete i kontrole u poslovnim procesima. Realizacija projekta će riješiti problem nedovoljne kontrole i čestih rizika s kojima se tvrtka suočava, te omogućiti zaposlenicima tvrtke kvalitetniji rad, a klijentima tvrtke sigurnije i kvalitetnije proizvode i usluge.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je ojačanje kapaciteta tvrtke, učinkovitije upravljanje procesima te ostvarenje boljih poslovnih rezultata tvrtke TD-Elektronika d.o.o.
Očekivani rezultati stoga se odnose na sljedeće:
1. Uspostavljanje kompletnog nadzora nad korištenjem resursa tvrtke pri radu zaposlenika u tvrtki i s udaljenih lokacija (rad u prostorima klijenta, na putu, rad u drugim poslovnicama tvrtke).
2. Povećanje razine sigurnosti upravljanja povjerljivim informacijama i resursima unutar tvrtke.
3. Unaprjeđenje navedenih procesa sa naglaskom na proces upravljanja rizicima uvođenjem novog tehnološkog rješenja te unaprjeđenje procesa upravljanja ljudskim resursima i strateškog
odlučivanja slijedom boljeg i pouzdanijeg upravljanja informacijama i učinkom.
4. Educirano osoblje koje prenosi znanje ostalim zaposlenicima te direktno doprinosi poboljšanju poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 977.500,00 HRK.
Iznos koji sufinancira EU je 500.480,00 HRK.
Razdoblje provedbe projekta je od 01. veljače 2020. do 01. veljače 2021. godine.
NOSITELJ PROJEKTA
TD-ELEKTRONIKA d.o.o.
Magazinska 11
10000 Zagreb, Hrvatska
GSM: +385 98 227 032
E-Mail: tomislav@td-elektronika.hr
https:// td-elektronika.hr/

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

www.strukturnifondovi.hr

Back to top